Loading...

EEN DAGJE AMSTERDAM, EEN WEEKENDJE PARIJS OF EEN WEEKJE NAAR DE ARDENNEN MAAR DE HOND MAG NIET MEE?

Geen probleem! Uw hond wordt bij mij in huis opgevangen, geen hok of kennel, maar gewoon gezellig in huiselijke sfeer meedraaien met het gezin.BEKIJK BESCHIKBAARHEID

Bezetting

Mei 2019
 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 18
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 19
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 20
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 21
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 22
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Loading
Juni 2019
 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 22
 • 1
 • 2
 • 23
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 24
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 25
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 26
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Loading
Juli 2019
 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 27
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 28
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 29
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 30
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 31
 • 29
 • 30
 • 31
Loading
Augustus 2019
 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 32
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 33
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 34
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 35
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Loading
September 2019
 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 35
 • 1
 • 36
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 37
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 38
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 39
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 40
 • 30
Loading
Oktober 2019
 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 40
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 41
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 42
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 43
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 44
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Loading

Vrij

Bezet

Gesloten

Plaats voor 1 hond

Mededelingen

Algemene mededelingen:

 • Honden die hier logeren hebben een minimale schofthoogte van 25 cm. Uitzondering hierop alleen bij 2 honden van één eigenaar waarvan 1 de minimale hoogte heeft.
 • Gelieve een eigen deken, bench of mand van de hond mee te brengen, dit voor de rust van de hond.
 • Bij het brengen van de hond (-en) paspoort en/of inentingsbewijs achterlaten.
 • U neemt het eigen voer van de hond mee. Liever iets te veel dan te weinig.
 • Duidelijk vermelden hoeveel uw hond eet per dag en of dit verdeeld wordt over meerdere porties.
 • Bij gebruik van medicatie deze voorzien van de naam van de hond, dosering en naam van de dierenarts
 • Reserveringskosten en resterende verblijfskosten overmaken op rekeningnummer NL19INGB0003791117 t.n.v. G. de Koning.
 • Reserveringskosten 4 weken voor aanvang van de vakantie van uw hond(-en) overmaken op bovenstaand rekeningnummer.
 • Resterende verblijfskosten dienen voor aanvang van zijn / haar verblijf voldaan te zijn.
 • Dag van brengen/halen wordt als hele dag berekend ongeacht het tijdstip.
 • Is er al een andere hond in huis dan zal de kennismaking van uw hond met de reeds aanwezige hond op neutraal terrein plaatsvinden.
 • Mochten er eigendommen van ons dermate beschadigd of vernield worden dat zij vervangen of hersteld moeten worden, dan zijn wij gerechtigd deze kosten bij u in rekening te brengen.
 • Schroom niet om ook de iets minder leuke eigenschappen van uw hond te melden zoals bijvoorbeeld:
  -niet alleen kunnen zijn
  -’s nachts janken of blaffen
  -gaten graven
  -achter katten aan willen
  -niet sociaal naar kinderen of andere honden
  -bang voor onweer
  -etc.

Voorwaarden

 1. Door uw hond bij ons onder te brengen geeft u blijk van vertrouwen in onze opvang. Wij zullen al het mogelijke doen om het verblijf voor uw hond zo prettig mogelijk te maken. Om optimale zorg te kunnen bieden aan uw huisdier verzoeken wij u ons alle bijzonderheden mee te delen die ons hierbij kunnen helpen zoals gezondheid, karakter, voeding, etc.
 2. Is uw hond niet sociaal naar andere honden dan kan hij/zij hier NIET logeren.
 3. Uw huisdier moet de verplichte cocktailenting (niet ouder dan 1 jaar) of een bewijs van titerbepaling en een behandeling tegen vlooien/teken hebben.
 4. Zonder geldig inentingsbewijs of bij weigering van inzage geen toegang!
 5. Is de hond loops dan kan het logeren van de hond NIET doorgaan.
 6. Wij behouden ons het recht voor, indien nodig, diergeneeskundige hulp in te roepen. Eventuele dierenartskosten zijn voor rekening van de eigenaar.
 7. Deskundige verzorging en liefdevolle omgang met uw huisdier staan bij ons voorop,  daarom kunnen wij nooit aansprakelijk gesteld worden voor ziekte, verwonding of overlijden van uw huisdier.
 8. In geval van ziekte/overlijden nemen wij direct contact met u op. Is dit niet mogelijk dan nemen wij contact op met de door u opgegeven contactpersoon.
 9. Een plaats voor uw hond bij ons is pas gegarandeerd als de reserveringskosten 4 weken voor aanvang van de 1e opvangdag voldaan zijn. Deze kosten bedragen 30% van het totaalbedrag.
 10. Bij annulering binnen 4 weken vanaf de 1e  opvangdag vindt geen restitutie plaats van het reserveringsbedrag.
 11. Het totaalbedrag moet voldaan zijn bij aanvang van het verblijf van uw huisdier. Dit kan per bank of contant op de dag van brengen.
 12. Verblijft uw huisdier langer dan 21 aaneengesloten dagen dan ontvangt u 10% korting.
 13. Bij 2 honden uit één gezin geldt ook de -10% regeling.
 14. Mocht eigenaar van Hondenopvang De Koning door onvoorziene omstandigheden niet in staat zijn uw hond in de gereserveerde periode op te vangen zal deze zo spoedig mogelijk contact met u opnemen en het voldane bedrag restitueren.
 15. Aangezien we hier met levende wezens te maken hebben, met alle daaraan verbonden risico’s, kunnen wij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, aanvaarden, dan die bij grove nalatigheid onzerzijds. Deze aansprakelijkheid is in geen geval ruimer dan € 350,-.
 16. In geval van geschillen is in eerste aanleg de rechter binnen wiens gebied het hondendagverblijf is gevestigd, tenzij de klant dit binnen één maand nadat het hondendagverblijf schriftelijk aan de klant heeft medegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
 17. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
  De eigenaar van de hond blijft te alle tijde hoofdverantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn hond.

Mijn Profiel

Close

Contact

We horen graag van u!
 • Van Oosterzeestraat 2, 5012KP Tilburg, Nederland
 • 06 - 18 53 76 83
 • KvK nummer 55182437
 • info@hondenopvangdekoning.nl

Leave this empty: